Política de privacitat

LYMBUS LIFE SL, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 3 de desembre, posa en el vostre coneixement que el fet de complimentar el següent formulari implica el coneixement, per part vostra, que Lymbus disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal anomenat fitxer de comunicació, en el qual s’integraran les vostres dades, amb la finalitat de dur a terme els processos habituals de comunicació.

En aquest sentit Lymbus informarà també de les activitats relacionades amb Kilian Jornet i/o qualsevol dels seus clients o activitats. El destinatari de la informació és la empresa LYMBUS LIFE SL, la qual garantirà la confidencialitat de les vostres dades i no les cedirà a tercers sense el vostre consentiment.

L’Usuari és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliuri, i té la facultat d’exercir-ne els drets d'oposició, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre. Per a exercir-los, haureu de dirigir-vos per escrit a LYMBUS LIFE SL, C/ Comte Borell 62, 4-1 o per correu electrònic a info@lymbus.com